Skip to content Skip to footer

Budowa domowej oczyszczalni ścieków

Coraz więcej osób decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Związane jest to z chęcią zadbania o środowisko naturalne, niskimi kosztami eksploatacyjnymi, szybkim zwrotem inwestycji oraz praktycznie bezobsługowością urządzenia. Oczyszczalnię można kupić w firmie świadczącej kompleksowe usługi w zakresie montażu, konserwacji, a także projektowaniu. Gwarancja na oczyszczalnie przydomowe wynosi zazwyczaj 10 lat. Oczyszczalnia ścieków powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, która jest swoistym potwierdzeniem jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to gwarant sukcesu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – wachlarz zalet

Co najistotniejsze taka domowa oczyszczalnie ścieków jest w pełni bezpieczna dla środowiska naturalnego, gdyż opuszczająca ją w pełni oczyszczona ciecz może zostać rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Ponadto rozłożenie ścieków do prostych związków mineralnych czyni przydomowe oczyszczalnie ścieków w pełni ekologicznymi. Co najważniejsze dla potencjalnych klientów jest ona niezwykle prosta i tania w eksploatacji – nie trzeba już bowiem wywozić ścieki i ponosić dodatkowe koszty. Ponadto nie wymaga ona absorbujących zabiegów konserwacyjnych.

Domowa oczyszczalnia ścieków – formalności

Oczyszczalnie przydomowe nie mogą oczywiście zostać wybudowane na istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Budowa oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych zależy w głównej mierze od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też od przepisów prawa lokalnego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jeżeli mamy do czynienia z oczyszczalniami o wydajności do 7,5 m3/dobę to nie jesteśmy zobowiązani do uzyskania pozwolenia na budowę – wystarczy jedynie wysłanie odpowiedniego zgłoszenia o chęci budowy.

Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach, kiedy to urząd może wnieść ewentualne zastrzeżenia i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Najlepszy okres na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to system wiosna – jesień, kiedy to wykonanie wykopów jest bardzo proste. Jak wiadomo oczyszczalnie z osadem czynnym nie mogą funkcjonować bez stałego dopływu ścieków. Osadnik wstępny powinien być zakopany jak najbliżej domu i być dobrze odpowietrzany przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną – bez procesu napowietrzania odległość od domu powinna wynosić około 5 metrów. Nowe domy wymagają także wykonania instalacji kanalizacyjnej, aby rura odpływowa wychodziła z budynku na tę stronę działki, gdzie ma być oczyszczalnia.