Skip to content Skip to footer

Gdzie są umieszczane lampy awaryjne?

Normy bezpieczeństwa regulują kwestię rozmieszczenia lamp awaryjnych. Zainstalowanie ich w odpowiednich miejscach pełni kluczową rolę podczas ewakuacji ludności z budynku, w którym doszło do awarii podstawowego źródła zasilania.

Schody, ważnym miejscem na oprawy awaryjne

Lampy awaryjne pełnią szczególną rolę w oświetlaniu klatek schodowych. To właśnie schodzenie po stopniach może stwarzać potencjalne zagrożenie podczas ewakuacji, dlatego na schodach instaluje się oświetlenie awaryjne. Powinno ono umożliwiać odczucie dobrej widoczności wszystkich stopni. A odpowiednie rozmieszczenie opraw lamp awaryjnych w miejscach o nierównej podłodze ma ułatwić rozpoznanie pochyłości i uniknięcie potknięcia się.

Jeśli obiekt posiada także schody ruchome, one także powinny zostać wyposażone w lampy awaryjne, dla zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników. Co do zasady jednak przebieg drogi ewakuacyjnej nie powinien uwzględniać odcinków składających się ze schodów ruchomych.

Lampy awaryjne oświetlające drzwi

Drzwi wyjściowe stanowią bardzo ważny punkt na mapie ewakuacji. To one stanowią metę drogi opuszczenia zagrożonego obiektu, dlatego istotne jest ich odpowiednie oznakowanie i oświetlenie. Błędy w oświetleniu drzwi wyjściowych mogą poskutkować uwięzieniem ludzi w momencie, gdy już udało im się przebyć większość drogi bezpiecznej ucieczki.

Punkty pierwszej pomocy i zmiany kierunku ewakuacji

Awarie podstawowego zasilania często są połączone z niebezpiecznymi sytuacjami zagrożenia, podczas których niezbędne może okazać się użycie gaśnicy przeciwpożarowej, czy skorzystanie z apteczki pierwszej pomocy. Dlatego odpowiednie oświetlenia tych punktów bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo ludzi.

Szczególnym punktem ewakuacyjnym są także miejsca, gdzie następuje zmiana kierunku drogi. Tutaj oświetlenie powinno być na tyle mocne, aby nikt nie zabłądził w trakcie bezpiecznego opuszczania budynku. Odpowiednie umiejscowienia takich podświetlonych punktów znacznie usprawni proces ewakuacji,