Skip to content Skip to footer

Kiedy wykonuje się wycenę remontu?

Wycena prac remontowych przed ich rozpoczęciem nie jest obowiązkowa, lecz może być ona bardzo pomocna. Kiedy warto ją przeprowadzić?

Pożyczka na remont

Gdy zamierza się wziąć pożyczkę na remont mieszkania lub domu, wtedy wcześniejsza wycena remontu będzie bardzo pomocna. Na jej podstawie będzie można ocenić, o jak wysoką kwotę wnioskować, by pokryć wydatki związane z pracami remontowymi.

Warto jednocześnie pamiętać, że zawarte w wycenie remontu kwoty rzadko pokrywają się z rzeczywistymi wydatkami. Może się okazać, że jakiś materiał zdrożeje lub poszerzy się zakres prac potrzebnych do wykonania. Warto więc wnioskować o około 10% wyższą pożyczkę od zakładanych kosztów.

Remont przez ekipę

Wycenienie remontu prowadzone jest także wtedy, gdy prace wykonuje firma remontowa. Wtedy wycena remontu pozwala na podpisanie umowy na konkretną sumę.

W skład wyceny remontu wchodzą wtedy różne koszty:

– materiałów
– transportu
– zakwaterowania pracowników
– robocizny
– usuwania odpadków
– sprzątania

Także w tym przypadku trzeba pamiętać o tym, że zawarta w umowie kwota może ulec zmianie, gdy zwiększy się zakres prac lub zmienią się rodzaje materiałów.

3. Samodzielny remont

Gdy planuje się prowadzić remont samodzielnie i na bazie własnych oszczędności, wtedy wycena remontu także może być bardzo pomocna.

Na podstawie samodzielnej wyceny remontu można wyznaczyć sobie określony budżet potrzebny do realizacji prac, aby nie okazało się, że koszty będą znacznie wyższe niż zakładano. Z cenami produktów można zapoznać się również online na stronach sklepów.