Skip to content Skip to footer

Prefabrykaty z betonu w budownictwie infrastrukturalnym

Betonowe prefabrykaty dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie w szeroko rozumianym budownictwie infrastrukturalnym. Jako że ta branża budownictwa charakteryzuje się rozległym zasięgiem oraz dużą powtarzalnością elementów konstrukcyjnych, prefabrykaty z betonu są znakomitym rozwiązaniem.

Zastosowanie prefabrykatów w budownictwie infrastrukturalnym

Prefabrykaty z betonu w budownictwie infrastrukturalnym stosuje się:
– podczas budowy dróg i mostów jako belki kujan, przyczółki mostowe, przepusty, wyspy i bariery drogowe oraz ekrany,
– w budowie tuneli jako płyty teowe, bloki łupinowe, tubingi płytowe i kasetonowe,
– w energetyce jako żelbetowe i sprężone żerdzie oraz słupy,
– w budownictwie sanitarnym/kanalizacyjnym jako rury, studzienki kanalizacyjne oraz obudowy.

Betonowe prefabrykaty na budowie dróg

W drogownictwie elementy prefabrykowane z betonu stosuje się między innymi w budowie obiektów mostowych, kładek pieszych czy przejść podziemnych. Stosuje się tu np. belki typu kujan, których rozpiętość dochodzi do około 20m. Do budowy przepustów pod drogami można zastosować z kolei rury typu betras. W budowie przewodów sanitarnych i kanalizacyjnych używa się natomiast rur kielichowych i bezkielichowych. Prefabrykaty z betonu znajdują swoje zastosowanie także podczas budowy tuneli. Żelbetonowe elementy stosuje się przede wszystkim jako obudowę tunelu.

Prefabrykaty z betonu w energetyce

Budownictwo energetyczne korzysta z rozwiązań prefabrykatów z betonu w zakresie budowy linii niskiego i średniego napięcia oraz budowy stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych czy konstrukcji wsporczych. Stosuje się między innymi żerdzie wirowane produkowane z betonu o klasie wytrzymałości w granicach C40/50. Produkcja żerdzi w technologii wirowanej pozwala na uzyskanie elementów o znacznej długości.

Podsumowanie

Elementy prefabrykowane z betonu posiadają szerokie spektrum zastosowań w budownictwie infrastrukturalnym. Pozwalają one w znaczący sposób zoptymalizować na budowie zużycie energii oraz materiałów.