Skip to content Skip to footer

Przepompownie przydomowe- co warto wiedzieć?

Przydomowe przepompownie ścieków mają za zadanie odprowadzać ścieki komunalne, sanitarne lub wody drenażowe, opadowe do kanalizacji zbiorczej. Urządzenia te znajdują zastosowanie szczególnie w przypadkach, gdy ukształtowanie terenu, stan wód gruntowych albo odległość do miejsca zrzutu, wyklucza skorzystanie z systemów ściekowych grawitacyjnych.

Zasady działania

Usuwania ścieków z terenu nieruchomości przy użyciu przydomowej oczyszczalni ścieków odbywa się w prosty i niezawodny sposób. To właśnie prostota sprawia, że przepompownie przydomowe są coraz popularniejszym rozwiązaniem i zastępują lokalne szamba.

Pierwszy etap takiej instalacji kanalizacyjnej polega na transporcie zanieczyszczeń do głównego zbiornika przepompowni. W tym przypadku zazwyczaj wykorzystywany jest system grawitacyjny. Z kolei w głównym zbiorniku zamontowany jest układ pomp, które wykorzystując proces tłoczenia ciśnieniowego efektywnie transportują ścieki do zbiorczego kolektora kanalizacyjnego lub prosto do docelowej oczyszczalni ścieków.

Zalety przydomowych przepompowni

Przepompownie przydomowe są urządzeniami, które od momentu zamontowania i uruchomienia, nie wymagają praktycznie ingerencji człowieka. Zapewnia to wysoki komfort użytkowania, a także wpływa na niską awaryjność. Dodatkową zaletą przepompowni są niskie koszty eksploatacji, które sprawiają, że początkowa inwestycja dość szybko się zwraca.

Przydomowe przepompownie pozwalają w dużej mierze uniezależnić się od zewnętrznych usług kanalizacyjnych. Wymagają też o wiele mniej uwagi niż stosowane często szamba, które należy regularnie opróżniać.

Jakie parametry wziąć pod uwagę

Aby przydomowa przepompownia sprostała wszystkim wymaganiom danego gospodarstwa domowego i mogła sprawnie działać przez długi czas, należy zwrócić uwagę na pewne podstawowe parametry. Przede wszystkim należy dostosować wydajność i maksymalną ilość przetwarzanych zanieczyszczeń, do potrzeb nieruchomości. Będzie miała na to wpływ między innymi ilość mieszkańców.

Równie istotna jest maksymalna wysokość podnoszenia ścieków, szczególnie jeśli działka znajduje się górzystym rejonie. Kolejne parametry godne uwagi to gabaryty oraz wytrzymałość zbiornika. Na rynku dostępnych jest wiele ofert dotyczących przydomowych oczyszczalni, dlatego warto z uwagą je przeanalizować.

Jako, że ma to być inwestycja na długie lata, warto skorzystać z pomocy fachowców. Takie merytoryczne rady pozwolą uniknąć prostych błędów i naprawdę cieszyć się ze sprawnie działającej przepompowni przydomowej.