Skip to content Skip to footer

Tereny inwestycyjne – co trzeba wiedzieć?

Szukając terenów inwestycyjnych należy zastanowić się nad tym, co dla inwestora ma największe znaczenie. Bardzo ważne jest dokładne zbadanie lokalizacji, stanu prawnego oraz warunków zabudowy. Tylko staranne sprawdzenie nieruchomości gwarantuje sukces inwestycji. Od czego zacząć poszukiwania działki inwestycyjnej?

Działka rolna czy budowlana?

Wybierając tereny inwestycyjne należy zwrócić uwagę na jej przeznaczenie. Działki rolne są tańsze niż działki budowlane. Zakup takiego terenu może okazać się bardzo korzystny w dłuższej perspektywie.

Inwestor poszukujący terenów, na których inwestycja ma być odsunięta w czasie może skoncentrować się na działkach, które znajdują się poza granicami miasta.

Wybierając działkę rolną, należy jednak dokładnie dowiedzieć się, jak wygląda procedura przekwalifikowania jej na budowlaną. Należy mieć świadomość, że często jest to proces bardzo długotrwały.

Ważnym czynnikiem, który znacząco wpływa na koszt zakupu terenów inwestycyjnych, jest sąsiedztwo mediów. Działka budowlana, która jest znacznie oddalona od mediów będzie miała niższą cenę zakupu, ale w finale może okazać się bardzo kosztowna. Koszt podciągnięcia mediów może okazać się bardzo wysoki.

Wybierając Tereny inwestycyjne należy również sprawdzić jak daleko znajduje się działka od drogi gruntowej. Ma to ogromne znaczenie, gdy inwestor chce rozpocząć budowę na działce w krótkim czasie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – dlaczego jest ważny?

Najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny nieruchomości jest księga wieczysta. To z niej inwestor dowie się czyją własnością jest grunt, jaka jest jego lokalizacja, rozmiary oraz jakie obciążenia ciążą na nieruchomości.

Kolejnym dokumentem, z którym należy się zapoznać znajdując interesujący teren inwestycyjny, jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to dokument, który tworzony jest przez gminy raz na kilka lat, dzięki temu można się dowiedzieć, jakie warunki musi spełniać budynek, który ma powstać na działce.

W sytuacji, gdy gmina nie dysponuje MPZP, należy wystąpić o warunki zabudowy. Jest to dokument, który może dostać każda zainteresowana osoba. Nie trzeba być właścicielem działki. Warto o dokument postarać się wcześniej, by mieć pewność, że plany inwestycyjne będzie można realizować na tej działce.