Skip to content Skip to footer

Zanieczyszczenie wód

Woda w środowisku stanowi dużą część środowiska naturalnego człowieka. Jest ona najważniejszym składnikiem, bez którego człowiek i środowisko naturalne nie może się rozwijać. Bez wody po prostu nie ma życia, a bez czystej wody już zdecydowanie nie ma.

Przyczyny zanieczyszczenia wód

Ważne jest, aby na Ziemi zanieczyszczenie wód w środowisku nie było tak duże, że zwierzęta nie będą miały co pić, rośliny nie będą podlewane wartościową wodą, a ludzie będą mieli problemy ze znalezieniem zdrowego źródła, aby się napić. Zanieczyszczenie wód jest bardzo złożonym problemem. Jedną z przyczyn skażenia wód jest przedostawanie się substancji chemicznych. Pochodzą one z tego, co używane jest przez ludzi w domach – środki czystości, myjące, itp, ale też przez duże firmy i korporacje czy fabryki, które również wpuszczają do środowiska wiele litrów brudnej, skażonej wody. Zanieczyszczenie wód w środowisku spowodowane jest również ściekami, spływami z gospodarstw rolnych, a także ze składowiskami odpadów. Najgorsze substancje w wodzie to: pestycydy, ropa, smar, benzyna, oleje, nawozy sztuczne, kwasy i zasady, a także wiele innych związków bardzo groźnych dla zdrowia środowiska naturalnego, dla zachowania jego harmonii i zdrowia.

Ludzkie działanie ma wpływ na środowisko naturalne

Do zanieczyszczenia wód w środowisku dochodzi na co dzień wskutek ludzkiej działalności. Są również naturalne rodzaje skażenia wód, tj. zasolenie czy związki żelaza, ale w dużej mierze człowiek ma duży wpływ na jakość wód w środowisku. W wodach na całym świecie znajduje się całe mnóstwo śmieci, które biorą się na przykład z nieodpowiedzialnego zachowania turystów na plaży, ludzi, którzy z jakiegoś powodu wylewają czy wrzucają różne rzeczy do rzek, jezior, zalewów, mórz czy oceanów.

Dzieje się to codziennie i bardzo trudno jest z tym walczyć. Oczywiście duże fabryki zanieczyszczają mocniej wody w naszym środowisku naturalnym, ale każde przemyślanie działanie człowieka może uchronić wodę od niepotrzebnego zanieczyszczenia. A pamiętajmy, że stan wód jest bardzo ważny dla zdrowia człowieka, zwierząt, dla kondycji roślin, upraw, pól, łąk i lasów. Aby zanieczyszczenie wód na Ziemi było mniejsze trzeba nie tylko zmienić nawyki ludzi, ale też porządnie oczyszczać ścieki, dbać o to, aby jak najmniej odpływów, ścieków, odpadów znalazło się w tej wodzie wysokiej jakości, w której żyje bardzo dużo gatunków zwierząt i z której korzysta mnóstwo ludzi na co dzień.