Skip to content Skip to footer

Producent oświetlenia awaryjnego

Każda nieruchomość, która jest wykorzystywana przez ludzi musi zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa. W przypadku części budynków jednym z elementów systemu bezpieczeństwa są lampy oświetlenia awaryjnego. Dzięki ich obecności znacząco ograniczone zostaje ryzyko utraty zdrowia lub życia przez osoby przebywające w nieruchomości, gdy dojdzie do awarii.

Praktyczne wykorzystanie lamp

Współcześnie każdy producent oświetlenia awaryjnego zaoferować może lampy, które spełniają swoje zadania w sytuacjach awaryjnych. Tego rodzaju oświetlenie znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy w wyniku awarii dojdzie do odcięcia zasilania z głównego źródła energii. W tym momencie, ze względu na korzystanie przez lampy awaryjne z niezależnego źródła można liczyć na ich prawidłowe uruchomienie się.

W praktyce oznacza to, że oświetlenie awaryjne może pełnić dwie podstawowe funkcje. Najważniejszą z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku. Dzięki obecności oświetlenia można przeprowadzić poprawną ewakuację. Warto jednak zwrócić uwagę, że sytuacji gdy awaria nie stanowi poważnego zagrożenia dla ludzi oświetlenie awaryjne może być wykorzystany jako zwykłe źródło światła.

Budynki, w których musi znajdować się oświetlenie awaryjne

Każdy producent oświetlenia awaryjnego dostarcza lampy jedynie do określonych kategorii budynków. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tego rodzaju oświetlenie musi być obowiązkowo montowane w nieruchomościach, w których może przebywać ponad 200 osób.

Nie jest to jednak jedyny rodzaj budynku, w którym konieczny jest montaż oświetlenia awaryjnego. Dodatkowo powinno być ono zakładane wszędzie tam, gdzie przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, zagrożenia dla środowiska. Oświetlenie będzie także konieczne w sytuacji, gdy jego brak może prowadzić do poważnych strat materialnych.

Wybór odpowiedniego producenta

Oczywiście oświetlenie awaryjne, które zostaje wprowadzone na rynek musi spełniać określone normy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można mieć pewność, że sprzęt spełni oczekiwania.

Nie ulega jednak wątpliwości, że najlepiej, aby lampy dostarczał renomowany producent oświetlenia awaryjnego. W takiej sytuacji uzyska się wysokiej jakości sprzęt, który będzie spełniał wszystkie normy.

Szczęśliwie w Polsce nie brakuje producentów, którzy od wielu lat oferują zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym wysokiej jakości lampy. Dzięki temu budynki mogą spełniać kluczowe normy bezpieczeństwa.